Ledig Stilling

Me søkjer etter:

 • Montessoripedagogar
 • Lærarar

Me ynskjer deg som:

 • Har relevant utdanning og yrkeserfaring frå skule(fagynskje norsk, engelsk og matematikk)
 • Har godkjent Montessoriutdanning eller ynskje om å utdanne deg til Montessoripedagog.
 • Arbeidserfaring frå Montessoriskule er ein fordel.
 • Brenn for å få fram det beste i alle barn.
 • Skaper ei god og trygg atmosfære rundt deg, og har gode ferdigheitar i relasjonsbygging.
 • Jobbar godt sjølvstendig, og i team. Og taklar varierande arbeidsoppgåver.

Me kan tilby:

 • Konkurransedyktige vilkår.
 • Fleksibel stillingsprosent.
 • Mogelegheit til å påverke, og utvikle skulen saman med engasjerte medarbeidarar.
 • Hjelp til å skaffe bustad.
 • Finansiering av vidareutdanning til Montessoripedagog(etter avtale).

Søknad og eventuelle spørsmål kan du sende til post@hjartdalmontessori.no

Søknaden merkast: Søknad Hjartdal Montessoriskule

Tilsetting krev gyldig politiattest.

Søknadsfrist: Snarast


Om stillinga:

Stillingstittel: Pedagog/Lærar

Stad: Opsalvegen 55, 3690 Hjartdal

Tilsetjingsform: Fast/vikar

Heiltid/deltid: 50 til 100 %

Antall stillingar: 1

Arbeidsdagar: måndag til fredag.

Arbeidstid: dagtid

Oppstart: Etter avtale


Kontaktperson for stillinga:

Kontaktperson: Margit Romtveit

Stillingstittel: Rektor

Telefon: 91761018

Epost: margitromtveit@hjartdalmontessori.noOm arbeidsgjevaren

Arbeidsgjevar: Hjartdal Montessoriskule


Søk då vel!