HjemSøk elevplass:

Søknadsfrist for opptak til Hjartdal Montessoriskule for skuleåret 2023/2024 er 1.desember 2022. Søknader mottatt etter fristen vil bli vurdert fortløpande.

søknadssksjema finn du her

Det kostar ikkje pengar å være elev ved skulen, men det vil bli betaling for frukt og mjølk.

Skuledagane:

  • Måndag, Tysdag og Torsdag: 08:30-15:00
  • Onsdag: 08:30-14:00 (Leksehjelp 13:30-14:00)
  • Fredag: 08:30-14:00

SFO: Det er i dag tilbod om SFO for alle barn som går i 1.-4. klasse på skulen. Frå hausten 2022 har elevar som går i 1.klasse 12 timar gratis SFO.

SFO tilbudet kan utvidast til 5.-7. klasse dersom det er nok søkarar.