Skulen

Velkommen til Hjartdal Montessoriskule

Skulen starta opp hausten 2019, og har godkjenning for 50 elevar frå 1.-7.klasse.

Hjartdal Montessoriskule ligg landleg til i bygda Hjartdal, vest i Hjartdal kommune. (22 km frå Seljord, og 38 km frå Notodden) Skulen har som mål å skape eit godt og trygt læringsmiljø, der barn møter engasjerte og trygge vaksne som motiverer dei til å utvikle seg fagleg og som menneske.

Læringsarenaen strekkjer seg frå fjell, innsjø, og dalar, til kulturlandskap, gardsdrift, og naturbruk i skulens nærområde. I bygda har me bibliotek, nærbutikk, kunstgrasbane, hoppbakke og ljosløype. Fysisk aktivitet, utetid, og oppdagande læring står sentralt i opplæringa me gjev.

Tilsette på skulen hausten 2022: 

Rektor: Margit Romtveit

Gruppe 1: Gry Finnekåsa, Ann Kristin Flatland, Malene Haugen og Elise Strand Bjørnflaten.

Gruppe 2: Vilma Triske, Veronika Hansen, Hanne Iren Oseid.

Gruppe 3: Anne Therese Hundseth, Kristine Steen Johansen og Silje Våle.

Reinhaldar: Miriam Jeanne Chaula

Vaktmeistar: Sondre Øverbø