Hjem

Velkommen til Hjartdal Montessoriskule

Skulestart 19.August klokka 18:00meir info finn du her

Hjartdal Montessoriskule er ein heilt ny skule, som startar opp hausten 2019. Skulen blei godkjend hos utdanningsdirektoratet for 50 elevplassar, desember 2018. Lokasjon vil være på dagens Gvammen skule i Hjartdal, for 1. – 7. klasse. Elevane vil bli inndelt i småtrinn og mellomtrinn.

Skulen ligg landleg til i bygda Hjartdal, vest i Hjartdal kommune. (22km frå Seljord og 38km frå Notodden) Skulen har som mål å skape eit godt og trygt læringsmiljø, der barn møter engasjerte og trygge vaksne som motiverer dei til å utvikle seg fagleg og som menneske.

Vår læringsarena strekker seg frå fjell, innsjø og daler til kulturlandskap, gardsdrift og naturbruk i skolens nærområde. I bygda har vi bibliotek, nærbutikk, kunstgrasbane, hoppbakke og lysløype. Fysisk aktivitet, utetid og oppdagande læring vil stå sentralt i vår opplæring.

Søknadsfrist for opptak til Hjartdal Montessoriskule for skuleåret 2020/2021 er 1.desember 2019. Søknader mottatt etter fristen vil bli vurdert fortløpande.

Det kostar ikkje pengar å være elev ved skulen, men det vil bli betaling for frukt og mjølk som i offentleg skule.

Skuledagane:

  • Måndag, Tysdag og Torsdag: 08:30-15:00
  • Onsdag: 08:30-14:00 (Leksehjelp 13:30-14:00)
  • Fredag: 08:30-14:00

SFO: Det er i dag eit tilbod om SFO for alle barn, som går i 1-4 klasse på skulen. Prisar vil følge kommunale satsar.

SFO tilbudet kan utvidast til 5-7 klasse dersom det er nok søkarar.